• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Əmək mübahisələri [:tr]İş uyuşmazlıkları[:en]Labor disputes[:ru]Трудовые споры[:]

[:az]

  • əmək münasibətləri üzrə işçi ilə işəgötürən arasında yarana biləcək bütün növ mübahisələr

[:tr]• İşçi ile işveren arasında iş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık
[:en]• all kinds of disputes that may arise between the employee and the employer on labor relations[:ru]• всевозможные споры, которые могут возникнуть между работодателем и работником по трудовым отношениям[:]