• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Ailə Mübahisələri [:tr]Aile Uyuşmazlıkları[:en]Family Disputes[:ru]Семейные споры[:]

[:az]

  • ailə qanunvericiliyi üzrə müxtəlif növ mübahisələrin,
  • nikahın ləğvi,
  • əmlak bölgüsü,
  • övladlığa götürmə,
  • vərəsəlik,
  • qeydiyyat
  • və s. məsələlər üzrə

[:tr]• Aile hukuku üzerine farklı türde anlaşmazlıklar,
• Evliliğin kaldırılması,
• mülkiyet bölümü,
• evlat edinme,
• miras,
• kayıt
• vb. konularda
[:en]• Different types of disputes on family law,
• abolition of marriage,
• property division,
• adoption,
• inheritance,
• registration
• and so on. on issues
[:ru]• Различные типы споров о семейном праве,
• отмена брака,
• деление собственности,
• принятие,
• наследование,
• регистрация
• и т. Д. по вопросам
[:]