• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Bank Mübahisələri [:tr]Banka Uyuşmazlıkları[:en]Bank Disputes[:ru]Банковские споры[:]

[:az]Bank və kredit təşkilatları ilə kredit, faizlər və s. mübahisələr üzrə[:tr]Bankalar ve kredi kuruluşları ile krediler, faiz vb. anlaşmazlıklarda[:en]On credit, interest rate and other disputes with banks and credit organizations
[:ru]Кредиты, проценты и т. Д., С банками и кредитными организациями. по спорам[:]