• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Bankların maliyyə xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi[:tr]Bankaların finansal hizmetlerden yararlanma haklarının korunması[:en]Protection of consumer rights of banks using financial services[:ru]Защита прав потребителей банков, использующих финансовые услуги[:]

[:az]

  • Banklarda tətbiq edilən faiz və xidmət haqqı ilə bağlı məlumatların verilməsi
  • Bank hüququ üzrə standart müqavilə layihələrinin hazırlanması və ekspertizası
  • Bankların maliyyə xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı məhkəmələrdə təmsil olunması

 [:tr]• Bankalara uygulanan faiz ve hizmet ücretleri hakkında bilgi verilmesi
• Bankacılık kanunu ile ilgili standart sözleşme projelerinin hazırlanması ve uzmanlığı
• Tüketicinin haklarının korunması için bankaların mahkeme tarafından mali hizmetlerle temsili
[:en]

• providing information on interest and service charge used in banks
• Preparation and expertise of standard agreement projects on banking law
• Representation of banks by courts in the protection of consumers’ rights using financial services

[:ru]• Предоставление информации о процентах и сборах за услуги, применяемые к банкам
• Подготовка и экспертиза проектов стандартных договоров о банковском праве
• Представление банков судами в защиту прав потребителей с использованием финансовых услуг
[:]