• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Borcun tələb olunması[:tr]Borç talebi[:en]Request of Debt[:ru]Запрос долга[:]

[:az]Fiziki və hüquqi şəxslər arasında müqavilələr, əqdlər və s. əsaslar üzrə borcun tələb olunması[:tr]Fiziksel ve tüzel kişiler arasında anlaşmalar  ve s. esaslar üzere  borç talebi
[:en]Between physical and legal entities, demand of debt on contracts, deals and etc.

 

 [:ru]Соглашения, сделки и т. Д. Между физическими и юридическими лицами. спрос на задолженность по основаниям[:]