• |
 • +994 12 465 75 15
 • |
 • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Digər Məsələlər[:tr]Diğer konular[:en]Other issues[:ru]Другие вопросы[:]

[:az]

 • Daşınmaz əmlakla bağlı əqdlər üzrə hüquqi dəstək;
 • Icarə münasibətlərinə dair hüquqi xidmətlər;
 • Mal alıcıların hüquqlarının müdafiəsi;
 • Müştəri xidmətləri hüquqlarının müdafiəsi;
 • Turistlərin hüquqlarının müdafiəsi;
 • Mülkiyyət alıcıların hüquqlarının müdafiəsi;
 • Dövlət sektoru ilə qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı məsləhətlərin verilməsi, mübahisələrin tənzimlənməsi;
 • Lisenziyaların və icazələrin alınması;
 • Təqdim olunmuş sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanması;
 • Notarial xidmətlər;
 • Yeni tikilən binalarda mənzil dəyəri tam ödənilsə belə əlavə kvadrat metr ödənişinin alınmasına qarşı iddia;
 • Bələdiyyə sənədi olub, daşınmaz əmlak (torpaq və ya ev) üçün reyestrdən çıxarışın (kupça) alınmasına dəstək

[:tr]• Gayrimenkul işlemleri için yasal destek;
• Kira ilişkilerine ilişkin yasal hizmetler;
• Alıcı haklarının korunması;
• Müşteri hizmet haklarının korunması;
• Turist haklarının korunması;
• Alıcıların mülkiyet haklarının korunması;
• Kamu sektörü ile karşılıklı ilişkiler, anlaşmazlıkların çözümü konusunda istişareler sağlanması;
• Ruhsat ve izinlerin alınması;
• Gönderilen belgelerin mevzuata uygunluğunun doğrulanması;
• Noter hizmetleri;
• Yeni inşa edilen binalardaki dairenin bedeli tamamen ödenmiş olsa bile ek metrekare satın alınmasına karşı bir iddia;
• Gayrimenkul (arazi veya ev) için bir kayıt (kupon) edinimi için destek
[:en]• Legal support for real estate transactions;
• Legal services related to lease relationships;
• Protection of rights of buyers;
• Protection of customer service rights;
• Protection of tourists’ rights;
• Protection of property rights of buyers;
• Providing consultations on mutual relations with the public sector, settlement of disputes;
• Obtaining licenses and permits;
• Verification of compliance of the submitted documents with the requirements of the legislation;
• Notary services;
• A claim against the purchase of additional square meters, even if the cost of the apartment in the newly built buildings is fully repaid;
• Support for the acquisition of a registry (coupon) for a real estate (land or house)
[:ru]• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью;
• Юридические услуги, связанные с лизинговыми отношениями;
• Защита прав покупателей;
• Защита прав обслуживания клиентов;
• Защита прав туристов;
• Защита прав собственности покупателей;
• Проведение консультаций по взаимоотношениям с государственным сектором, урегулированию споров;
• получение лицензий и разрешений;
• проверка соответствия представленных документов требованиям законодательства;
• Нотариальные услуги;
• Требование о покупке дополнительных квадратных метров, даже если стоимость квартиры в новостройках полностью погашена;
• Поддержка приобретения реестра (купона) для недвижимости (земли или дома)
[:]