• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Qeydiyyat və sertifikatlaşdırma

  • Fitosanitar – fitosanitary
  • Gigyenik – hygienic
  • Uyğunluq – certificate of compliance
  • Mənşə – certificate of origin
  • Keyfiyyət – quality certificate