• |
 • +994 12 465 75 15
 • |
 • |

Əmlak üzrə məsləhət

 • Əmlak qeydiyyatı zamanı meydana çıxa biləcək problemlərin həll olunmasına professional dəstək
 • Bütün hüquqi əməliyyatlarda yardım göstərilməsi
 • Sənədləşmənin aparılması üzrə məsləhətlərin verilməsi və prosesin gediş istiqamətinin təqib olunması və nəzarətdə saxlanması
 • Zamanın optimallaşdırılması – vaxt itkisinin qarşınının alınması üçün doğru məsləhətlərin verilməsi
 • Xərclərin optimallaşdırılması – maliyyə itkisinin qarşının alınması / xərclərin azaldılması üçün doğru məsləhətlərin verilməsi
 • Alış və özgəninkiləşdirmə prosesinin səmərəli təşkili üçün məsləhətlərin verilməsi
 • Hüquqi və fiziki şəxslərin etibarnamə əsasında üçüncü şəxslər qarşısında təmsil olunması
 • Alış, satış və istifadə müddətində meydana çıxa biləcək vergilər, rüsumlar barədə məlumatların verilməsi
 • Həyata keçirilmiş bütün əməliyyatların müvafiq dövlət orqanlarında qeydiyyatı
 • Qiymətləndirmə (torpaq, daşınar və daşınmaz əmlak)