• |
  • +994 12 465 75 15
  • |
  • |

Konsaltinq / Məsləhət / Hüquq

[:az]Müqavilə Hüququ[:tr]Sözleşme hukuku[:en]Contract Law[:ru]Договорное право[:]

[:az]

  • İstənilən növ müqavilə layihələrin hazırlanması, müqavilələrin bağlanmasına dair danışıqların aparılması, müqavilələrin hüquqi ekspertizası, müqavilələrin icrası, müqaviləyə dəyişikliklər edilməsi və müqaviləyə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin tənzimlənməsi

[:tr]• Her türlü sözleşme projelerinin hazırlanması, sözleşme müzakereleri, sözleşmelerin hukuki uzmanlığı, sözleşmelerin uygulanması, sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin feshi ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü[:en]• Preparation of any type of contractual projects, negotiations on concluding contracts, legal expertise of contracts, execution of contracts, making changes to the contract and settlement of disputes relating to the termination of the contract[:ru]• Подготовка любых видов контрактных контрактов, ведение переговоров по контрактам, юридическая экспертиза договоров, выполнение контрактов, внесение изменений в договор и урегулирование споров, связанных с расторжением договора[:]