Consulting Group
 • Biznes menecmentin innovativ qərarları
 • Peşəkar təhsil sistemi
 • İşin bütün aspektlərinin tam regulyasiyası
 • Tez və qarantiyalı nəticə
 • Keyfiyyətli xidmət
 • Peşəkar mütəxəsisslər
Xidmət Paketləri

Texniki iqtisadi əsaslandırma və biznesin planlaşdırılması, KOB-lar üçün dəstəklər üzrə

 • Bazar araşdırması, texniki iqtisadi əsaslandırma aparılması və sahibkarlıq subyektinin məqsədinin müəyyən olunması

 • Biznes muhitin dəyərləndirilməsi, ideyanın reallaşdırılması, biznesin təsviri, satış bazarının təhlili, rəqabət və müqayisəli üstünlüklərin müəyyən olunması

 • Maliyyələşmə mənbələri və onlara çıxış imkanları

 • KOB meyarları, keyfiyyət, məhsul, proses sertifikasiyaları

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra xidməti
İstehsalat üzrə
 • İstehsal prosesinin yoxlanması, kalkulyasiyaların (istehsal reseptlərinin) analizi,

 • İstehsal sisteminin qurulması, texnologiya və avadanlıq planlanması və alınması, mal-material və iş-istehsal gücü planlaması

 • Tədarük zənciri və satınalma sisteminin qurulması

 • Keyfiyyət sisteminin qurulması, sertifikasiyası və idarə edilməsi

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra olunması
Marketinq və satış üzrə
 • Marketinq sisteminin yoxlanması, tədqiqatların aparılması, istehlakçı davranışları və CRM sisteminin analizi, rəqib, bazar, məhsul, marketinq kommunikasiya kanalları analizləri, marketinq planının hazırlanması, qiymət strategiyasının müəyyən olunması

 • Brendin analizi, müştəri yönümlü məhsulun hazırlanması, məhsulə yönəlik brendləşmə, brend strategiyaları, rebrendinq

 • Satış mexanizminin yoxlanması, satış kanallarının analizi, satış departamentinin işinin qurulması, satış planının və strategiyasının hazırlanması
Maliyyə, vergi və mühasibat uçotu, audit üzrə
 • Maliyyə-uçot sisteminin yoxlanması, risklərin müəyyən edilməsi, optimallaşdırma üzrə təkliflərin verilməsi

 • Pul axının və büdcələmənin qurulması, avtomatlaşdırmanın təşkili

 • İstehsalın maya dəyərinin hesablanması sisteminin qurulması

 • Analitika işinin təşkili

 • Bütün sadalanan sahələr üzrə təlimlərin verilməsi və işlərin icrasına nəzarət edilməsi
Struktur və idarəetmə üzrə
 • Mövcud strukturun yoxlanması, problemlərin müəyyən olunnası, vəzifə, səlahiyyət və məsuliyyət bölgüsünün aparılması, vəzifə təlimatlarının hazırlanması

 • Təyin olunmuş sahələrin təlimlərin verilməsi və işlərin icrasına nəzarət aparılması
Yol xəritəsi hazırlanması üzrə
 • Mövcud sistemin yoxlanması, strateji yanaşma, məqsəd, hədəflərin təyin olunması

 • Strategiyasının müəyyən edilməsi və icrasının planlaşdırılması, təlimlərin keçirilməsi və işlərin icrası
İnsan resursları sistemi üzrə
 • İnsan resursları sisteminin yoxlanması, problemlərin müəyyən olunması

 • İnsan resurslarının planlaşdırması, işə qəbul, KPİ müəyyən olunması, işçi performansının idarə edilməsi, karyeranın inkişafı sxemi

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra xidməti
Texniki iqtisadi əsaslandırma və biznesin planlaşdırılması, KOB-lar üçün dəstəklər üzrə
 • Bazar araşdırması, texniki iqtisadi əsaslandırma aparılması və sahibkarlıq subyektinin məqsədinin müəyyən olunması

 • Biznes muhitin dəyərləndirilməsi, ideyanın reallaşdırılması, biznesin təsviri, satış bazarının təhlili, rəqabət və müqayisəli üstünlüklərin müəyyən olunması

 • Maliyyələşmə mənbələri və onlara çıxış imkanları

 • KOB meyarları, keyfiyyət, məhsul, proses sertifikasiyaları

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra xidməti
Xidmət Paketləri
Sizin rahatlığınız üçün xidmətlərimizi təyinatlara uyğun olaraq paketlərə ayırmışıq.
Maliyyə, vergi və mühasibat uçotu, audit üzrə
 • Maliyyə-uçot sisteminin yoxlanması, risklərin müəyyən edilməsi, optimallaşdırma üzrə təkliflərin verilməsi

 • Pul axının və büdcələmənin qurulması, avtomatlaşdırmanın təşkili

 • İstehsalın maya dəyərinin hesablanması sisteminin qurulması

 • Analitika işinin təşkili

 • Bütün sadalanan sahələr üzrə təlimlərin verilməsi və işlərin icrasına nəzarət edilməsi
İnsan resursları sistemi üzrə

 • İnsan resursları sisteminin yoxlanması, problemlərin müəyyən olunması

 • İnsan resurslarının planlaşdırması, işə qəbul, KPİ müəyyən olunması, işçi performansının idarə edilməsi, karyeranın inkişafı sxemi

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra xidməti
Yol xəritəsi hazırlanması üzrə
 • Mövcud sistemin yoxlanması, strateji yanaşma, məqsəd, hədəflərin təyin olunması

 • Strategiyasının müəyyən edilməsi və icrasının planlaşdırılması, təlimlərin keçirilməsi və işlərin icrası
Struktur və idarəetmə üzrə
 • Mövcud strukturun yoxlanması, problemlərin müəyyən olunnası, vəzifə, səlahiyyət və məsuliyyət bölgüsünün aparılması, vəzifə təlimatlarının hazırlanması

 • Təyin olunmuş sahələrin təlimlərin verilməsi və işlərin icrasına nəzarət aparılması
İstehsalat üzrə

 • İstehsal prosesinin yoxlanması, kalkulyasiyaların (istehsal reseptlərinin) analizi,

 • İstehsal sisteminin qurulması, texnologiya və avadanlıq planlanması və alınması, mal-material və iş-istehsal gücü planlaması

 • Tədarük zənciri və satınalma sisteminin qurulması

 • Keyfiyyət sisteminin qurulması, sertifikasiyası və idarə edilməsi

 • Qeyd olunan sahələr üzrə təlimlərin təşkili və icra olunması
Marketinq və satış üzrə
 • Marketinq sisteminin yoxlanması, tədqiqatların aparılması, istehlakçı davranışları və CRM sisteminin analizi, rəqib, bazar, məhsul, marketinq kommunikasiya kanalları analizləri, marketinq planının hazırlanması, qiymət strategiyasının müəyyən olunması

 • Brendin analizi, müştəri yönümlü məhsulun hazırlanması, məhsulə yönəlik brendləşmə, brend strategiyaları, rebrendinq

 • Satış mexanizminin yoxlanması, satış kanallarının analizi, satış departamentinin işinin qurulması, satış planının və strategiyasının hazırlanması
Consulting Group MMC
Consulting Group MMC müraciət edən müştərilərin doğru və güvənəbiləcəyi məsləhətlər alması, aldıqları xidmətlərin keyfiyyətinə və vaxtlı-vaxtında təmin olunmasına əmin olmaları üçün peşəkar mütəxəssislərin birləşdiyi bir müəssisədir.
Consulting Group MMC
Consulting Group MMC müraciət edən müştərilərin doğru və güvənəbiləcəyi məsləhətlər alması, aldıqları xidmətlərin keyfiyyətinə və vaxtlı-vaxtında təmin olunmasına əmin olmaları üçün peşəkar mütəxəssislərin birləşdiyi bir müəssisədir.
BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN
Bütün suallarınıza cavab verməyə məmnun olarıq!
"Salam" söylə!
+994 50 500 06 65
Əlaqə nömrəmiz:
+994 12 465 75 15
Ünvanımız:
Əhməd Rəcəbli 33
Əsra Plaza, 4 mərtəbə
E-mail:
office@consultinggroup.az